Πρωταγωνιστές της Χρονιάς 2017

Ευάγγελος Πιστιόλης: “Η Central Shipping είναι επικεντρωμένη σε καινοτόμα και εξελιγμένα σχέδια στη ναυτιλία”
Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς και ακολουθώντας μια προσεκτική πολιτική επέκτασης στόλου, η Central
Shipping Group πέτυχε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να ανανεώσει τον στόλο της και να κατασκευάσει εξελιγμένα
οικολογικά πλοία.
Ο ιθύνων νους πίσω από τα επιτεύγματα αυτά είναι ο Ευάγγελος Πιστιόλης, ένας διορατικός και αποφασιστικός πλοιο-
κτήτης που στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου του.  Ο κ. Πιστιόλης, ιδρυτής της Central Shipping Group και της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Nasdaq εταιρία Top Ships, έχει επενδύσει γύρω στα $500εκατ κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών για την δημιουργία ενός ισχυρού στόλου από MR1 & MR2 tankers με παραγγελίες στα ναυπηγεία Hyundai Vinavashin Shipyard στο Βιετνάμ και στα ναυπηγεία της Hyundai Mipo στη Νότια Κορέα.
Ο όμιλος έχει ήδη παραλάβει επτά πλοία από τα εν λόγω ναυπηγεία ενώ τα υπόλοιπα είναι ακόμη υπό κατασκευή.
Το όγδοο MR2 αναμένεται να παραδοθεί από τα ναυπηγεία Hyundai Vinavashin τους επόμενους μήνες και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο μέσα στο 2018. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Ευάγγελος Πιστιόλης περιγράφ ει αποκλειστικά στο ELNA VI τα νέα πλοία ως «πολύ υψηλών προδιαγραφών» και αναφέρεται στα μελλοντικά του σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν την διαφοροποίηση σε άλλους τομείς της ναυτιλίας εφόσον η συμφωνία ανταποκρίνεται στα στρατηγικά σχέδια της εταιρίας.
Μπορείτε να σχολιάσετε τις συνθήκες της ναυτιλιακής αγοράς που επικρατούν σήμερα; Μπορείτε να εξηγήσετε την συνεχή επέκταση στον τομέα των MR product tankers;
Είναι προφανές ότι οι συνθήκες της αγοράς ποικίλουν σε διάφορους ναυτιλιακούς τομείς. Σήμερα, έχουμε μια αδύναμη αγορά δεξαμενοπλοίων στον τομέα των product tankers όπως επίσης και  στον τομέα μεταφοράς αργού πετρελαίου. Στην αγορά ξηρού φορτίου αντιμετωπίζουμε μια αγορά η οποία προσπαθεί να ανακάμψει οδεύοντας προς πλήρη ανάκαμψη τους τελευταίους 12 μήνες ή οποία έχει σταματήσει προσφάτως και η αγορά έμεινε σταθερή, αλλά είναι εμφανώς ακόμη καλύτερη
σε σχέση με πριν από δύο χρόνια. Επίσης στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων όπως και στον τομέα του αερίου υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση από τότε που ξεκίνησε η κρίση.  Εμείς ως εταιρία έχουμε μεγάλη εμπειρία στον τομέα των product
tankers όπως επίσης και στον τομέα του αργού πετρελαίου έχοντας διαχειριστεί πάνω από 50 πλοία τα τελευταία 10-12 χρόνια.
Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτούς τους δύο τομείς κυρίως στον τομέα των product tankers σήμερα, αλλά κοιτάμε να εισέλθουμε και στον τομέα μεταφοράς αργού πετρελαίου στο άμεσο μέλλον.
Έχουμε εταιρική στρατηγική να επικεντρωνόμαστε σε πολύ νέα, πολύ μοντέρνα και υψηλών προδιαγραφών πλοία, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ανώτερων απαιτήσεων στην αγορά των δεξαμενοπλοίων.
Έχετε σκοπό να επεκτείνετε τον στόλο της εταιρίας σας και να διαφοροποιήσετε τον στόλο σε άλλους τομείς της αγοράς;
Όπως ανέφερα και παραπάνω σίγουρα θα προχωρήσουμε στην επέκταση της εταιρίας και στον τομέα μεταφοράς αργού πετρελαίου στο άμεσο μέλλον. Έχουμε κοιτάξει αρκετές φορές τον τομέα ξηρού φορτίου τα τελευταία 2 χρόνια αλλά ποτέ δεν βρήκαμε κάποια συμφωνία η οποία ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις μας. Οπότε ναι, είμαστε ανοικτοί στην διαφοροποίηση του στόλου μας αλλά η συμφωνία θα πρέπει ν α ανταποκρίνεται στην στρατηγική της εταιρίας και να μην επηρεάσει την ισορροπία της ποιότητας του υπάρχοντος στόλου.
Πως σκοπεύετε να συνεχίσετε την επέκταση του στόλου σας; Θα αντλήσετε κεφάλαια από το χρηματιστήριο του Nasdaq ή μέσω άλλης χρηματοδότησης η οποία είναι πολύ δύσκολη σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον;
Ως εταιρία έχουμε μια σχετικά συντηρητική πολιτική χρηματοδότησης π.χ. έχουμε πολύ μικρά δάνεια σε σχέση με την ηλικία και την αξία του στόλου μας. Η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί επίσης και στο μέλλον.  Οι κεφαλαιακές αγορές στην Αμερική δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες τα τελευταία 5 χρόνια. Η άντληση κεφαλαίων από το Nasdaq, όσον αφορά την δημόσια εταιρία, είναι σίγουρα μια προοπτική για εμάς. Η ιδιωτική εταιρία θα συνεχίσει την επέκταση  του στόλου της χρησιμοποιώντας κυρίως οικογενειακούς πόρους. Η χρηματοδότηση δεν ήταν ποτέ θέμα για την εταιρία μας, ούτε για την δημόσια καθώς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο όμιλος.
Περιγράψτε μας την πολιτική ναυλώσεων του στόλου σας.
Η πολιτική ναυλώσεων του στόλου μας έχει κυρίως στο παρελθόν  υπάρξει ισορροπημένη. Λέγοντας ισορροπημένη εννοούμε  ότι είναι  διαχωρισμένη σε μακρόχρονη ναύλωση και στην spot αγορά.  Στην παρούσα περίοδο όλα τα 11 newbuilding πλοία του στόλου μας είναι κάτω από μακροπρόσθεσμα ναυλοσύμφωνα με κορυφαίες εταιρίες. Έχουμε ένα μέσο όρο διάρκειας των  συμφωνιών ναύλωσης των πλοίων για περίπου 4 χρόνια και την εξασφάλιση ρευστότητας πάνω των $150εκατ.
Όσο αυξάνεται ο στόλος η πρόθεσή μας είναι να προσθέτουμε πλοία στην spot αγορά και ίσως να φτάσουμε και σε ένα σημείο όπως στο παρελθόν όπου περίπου το 50% ήταν κάτω από μακροπρόθεσμα ναυλοσύμφωνα και 50% στην spot αγορά.
Πως καταφέρνετε να διατηρείτε την αποδοτική διαχείριση του στόλου σας και να ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις των ναυλωτών;
Ποια είναι η προσέγγιση της εταιρίας σας σε σχέση με τις νέες περιβαλλοντικές εξελίξεις (BWTC, MRV, sulphur 2020 cap);
Όπως καθένας θα εκτιμούσε, οι απαιτήσεις των ναυλωτών διαφέρουν αρκετά. Η εταιρία μας είναι επικεντρωμένη και αφοσιωμένη στην ποιότητα της διαχείρισης των πλοίων ανταποκρινόμενη στις υψηλότερες απαιτήσεις των ναυλωτών που είναι κορυφαίες εταιρίες πετρελαίου. Τέτοιας ποιότητας ναυλοσύμφωνα απαιτούν αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών τόσο στα πλοία όσο και στο γραφείο, όπως επίσης και τα υψηλότερα επίπεδα λειτουργίας και ασφάλειας, με πολύ συχνές επιθεωρήσεις των πλοίων και της διοίκησης στα γραφεία.
Έχοντας ένα στόλο τόσο μικρής ηλικίας είναι προφανές ότι  ανταποκρινόμαστε αυτομάτως με όλους τους σημερινούς και τους
μελλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Έχοντας υπόψη μας ότι τα πλοία μας έχουν τα υψηλότερα standards  σε σχέση με τις προδιαγραφές της αγοράς, πιστεύουμε ότι ανταποκρινόμαστε με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας – εξοικονόμησης ενέργειας – εκπομπής αερίων κ.α. οι οποίοι ισχύουν και θα ισχύσουν στο μέλλον στους τομείς BWTS, MRV, SULPHUR 2020.
Περιγράψτε μας τα ορόσημα της εταιρίας σας τα τελευταία 20 χρόνια.
Αυτά είναι τα κυριότερα ορόσημα τα οποία βοήθησαν να διαμορφώσουμε το προφίλ της εταιρίας όπως είν αι σήμερα.
1996 – Ένταξη στην αγορά των containers
1999 – Αγορά του πρώτου product tanker
2003 – Αγορά του πρώτου Suezmax crude tanker
2004 – Στις 23 Ιουλίου 2004 η Αρχική Δημόσια Προσφορά της Top Tankers, και τον Οκτώβριο του 2004 ακολούθησε η προσφορά ύψους $150m
2006 – Μέγιστος αριθμός του στόλου της εταιρίας στα 35 πλοία
2008 – Πώληση πάνω του 50% του στόλου στην κατάλληλη στιγμή πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers
2012 – Ξεκίνημα με νέες παραγγελίες μοντέρνου στόλου στα ναυπηγεία HHI Group
2013 – Πώληση όλου τ ου παλαιού στόλου με σκοπό την κατασκευή νέου στόλου από Eco N/B σκάφη.
“Προσωπικότητα της Χρονιάς στην Ελληνική Ναυτιλία” ο Βαγγέλης Μαρινάκης
στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2017
Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., ψηφίστηκε ως «Προσωπικότητα της Χρονιάς στην Ελληνική Ναυτιλία» στα βραβεία Lloyd’s List Greek Shipping Awards. Αυτό το βραβείο έρχεται ως επιστέγασμα ενός πολύ δραστήριου έτους για τον κ. Μαρινάκη και τον όμιλο Capital Group, καθώς επέκτεινε σημαντικά τις δραστηριότητές του στους κλάδους των τάνκερ, των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην ξηρού φορτίου. Αύξησε τον υπό διαχείριση στόλο κατά 17 πλοία, σε σύνολο 71 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 45 δεξαμενόπλοιων, 19 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 7 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Πέρα από τη ναυτιλία, το 2017, ο κ. Μαρινάκης συνέχισε να δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και φιλανθρωπικών ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν: την εξαγορά της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Nottingham Forest, την εξαγορά του ΔΟΛ, την δημιουργία στον Πειραιά ενός μνημείου για τα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου, την φιλοξενία συνεδρίου του πανεπιστημίου του Harvard σχετικά με το ποδόσφαιρο και την κοινωνική ευθύνη και τέλος την ανανέωση της πρωτοποριακής συνεργασίας του Ολυμπιακού με τη Unicef για τον εμβολιασμό των παιδιών. Η 14η διοργάνωση των Lloyd’s List Greek Shipping Awards φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental όπου ήταν παρόντες 1.200 καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών εξεχουσών προσωπικοτήτων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας.
Παρουσιάζοντας στον κ. Μαρινάκη το βραβείο του, ο κ. Nigel Lowry της Lloyd’s List σχολίασε: “Ο Ευάγγελος Μαρινάκης αποτέλεσε εξέχουσα υποψηφιότητα για το φετεινό βραβείο. Οι δυναμικές του επιχειρηματικές κινήσεις στους τρεις
τομείς δραστηριοποίησης της Capital Group: τάνκερ, εμπορευματοκιβώτια και πλοία ξηρού φορτίου, αντανακλούν τις θετικές προοπτικές και τάσεις που όλο και περισσότερο παρατηρούμε στον κλάδο. Ο κύριος Μαρινάκης βρέθηκε μπροστά από τις εξελίξεις, όπως δείχνει η επένδυση του ενός δισεκατομμυρίου εντός του 2017.
Παρόλο που αξίζει ξεκάθαρα το βραβείο μόνο για τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες, είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρίσκει χρόνο να ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα πολύ σημαντικών φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, καθώς και άλλες επιχειρήσεις στον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Είναι πράγματι ένας πολύ άξιος νικητής».
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε: “Πρώτα απ ‘όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω  τη Lloyd’s List για τη διοργάνωση των αποψινών βραβείων. Αποτελεί την παραδοσιακή φωνή του κλάδου μας και είμαστε όλοι ευγνώμονες. Είμαι περήφανος για τη σύμπτωση να γεννηθώ Έλληνας και να ασχολούμαι με τη Ναυτιλία. Στον ναυτιλιακό κόσμο, μαθαίνει κανείς από την αρχή πώς να αντιμετωπίζει και να ανταγωνίζεται ψηλά κύματα, τεράστιες εταιρείες και πολύ ταλαντούχους, έξυπνους και έμπειρους ανθρώπους. Επομένως, για να επιτύχει κανείς σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να εργαστεί σκληρά, να αποδίδει, να έχει πίστη και να είναι συνεπείς απέναντι στις απαιτήσεις της βιομηχανίας μας, οι οποίες αυξάνονται σχεδόν καθημερινά. Κατά τη διάρκεια αυτού του υπέροχου και δύσκολου ταξιδιού, μαθαίνει πώς να πολεμά και να είναι νικητής. Για να τα κατορθώσει αυτά, πρέπει να έχει κανείς τους κατάλληλους συναδέλφους στο πλάι του, άριστα καταρτισμένα πληρώματα και μια οικογένεια που να τον στηρίζει και να στέκεται δίπλα του. Τους ευχαριστώ όλους πολύ για την πίστη και την εμπιστοσύνη τους προς εμένα.
Η επιτυχία μας στη ναυτιλία, μας επέτρεψε να συνεισφέρουμε σημαντικά και να είμαστε νικητές και σε άλλους τομείς δραστηριότητας: στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου φυσικά, στην Ελλάδα και στην Αγγλία, στα Media και στον αγαπημένο μας Δήμο Πειραιά. Τα επιτεύγματά μας στην Ναυτιλία μας δίνουν την δύναμη να συνεισφέρουμε ότι καλύτερο στην κοινωνία. Η ανεξαρτησία από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση (ιδιαίτερα την ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ) μας δίνει την ελευθερία να εκφράζουμε τη γνώμη μας και τις απόψεις μας για τη χώρα μας και τις προσδοκίες μας για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα”.
Η Stealth Maritime στοχεύει στην οργανική ανάπτυξη του στόλου της αξιοποιώντας ευκαιρίες της αγοράς
Ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα ναυπηγικά προγράμματα των τελευταίων χρόνων στην Ελληνική ναυτιλία η Stealth Maritime συνεχίζει την ανάπτυξη της με την απόκτηση μοντέρνων πλοίων, αλλά δεν σχεδιάζει άμεσα την παραγγελία νεόκτιστων πλοίων. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο Λάμπρος Μπαμπίλης, CEO της Stealth Maritime, περιγράφει τα επιτεύγματα της εταιρίας και τα σχέδια και αναφέρεται στις νέες προκλήσεις της ναυτιλίας.
- Μπορείτε να μας σχολιάσετε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα;
- Ας ξεκινήσουμε με την αγορά ξηρού φορτίου όπου αυτός ο τομέας έχει σχέση με την πλειονότητα των συναδέλφων μας. Η αγορά έχει βελτιωθεί σημαντικά από την περσινή χρονιά τόσο σε σχέση με τα ναύλα όσο και με την αξία. Για να σας δώσω μερικά παραδείγματα ένα cape ηλικίας 10 χρόνων την περσινή χρονιά στην χαμηλή περίοδο πουλήθηκε περίπου για $12-13εκατ και σήμερα η αξία του είναι περίπου διπλάσια. Τα ναύλα για τέτοιου ίδιους πλοία ανέβηκαν τέσσερις φορές πάνω από την χαμηλή των περίπου από $5-6k σε περίπου $20k σήμερα! Πιστεύουμε ότι το 2018 θα είναι ακόμη καλύτερο για τα φορτηγά πλοία γιατί ένα μεγάλο κύμα παραγγελιών ειδικά για kamsarmaxes και VLOCs δεν θα συνεχίσουν με τον Νέο Χρόνο!
Για τα δεξαμενόπλοια δυστυχώς η αγορά είναι χειρότερη από την περσινή χρονιά τόσο στις αξίες των πλοίων αλλά και στα ημερήσια ναύλα. Οι τιμές των VLCCs έπεσαν κάτω από $15k την ημέρα και τα aframaxes κάτω από $10k την  ημέρα. Οι αξίες έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους 24 μήνες δημιουργώντας ενδιαφέρουσες ευκαιρίες αγοράς για εταιρίες με ρευστότητα. Θεωρώ ότι η αγορά δεν θα ανακάμψει το 2018 και για αυτό οι εταιρίες οι οποίες αγοράζουν τώρα θα χάσουν κάποια χρήματα μέχρι την ανάκαμψη της αγοράς τουλάχιστον 12 μήνες από τώρα!  Τέλος, αλλά όχι τελευταίο στην αγορά του αερίου έχουμε δει βελτίωση τόσο στα LNG όσο και στα LPG αλλά όχι τόσο θεαματική όσο της αγοράς ξηρού φορτίου. Σε σχέση με την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου οι ειδικοί πιστεύουν ότι το 2018 θα είναι καλύτερη χρονιά για τα LNG και LPG!
-Περιγράψτε μας την πολιτική ναυλώσεων της εταιρίας.
- Η εμπορική στρατηγική της εταιρίας έχει παραμείνει η ίδια για τα 20 τελευταία χρόνια. Θέλουμε να έχουμε σε όλες τις περιόδους την πλειονότητα του στόλου μας με χρονοναυλώσεις. Αυτό μας δίνει μια προβλεψιμότητα κερδών και σταθερότητα τόσο στην διοίκηση όσο και στην χρηματοδότηση. Από τα 91 συνολικά πλοία μόνο 5 πλοία είναι ναυλωμένα στην spot αγορά. Η μέση διάρκεια των συμβολαίων (μερικά από τα οποία έχουν μοίρασμα κερδών) είναι 18 μήνες και έχουμε και μια ποικιλία χρονοναυλώσεων, bareboats και συνεχόμενων ταξιδιών με μια σειρά πολύ γνωστών ονομάτων όπως Vitol, Glencore, Trafigura, Koch, Shell, Petrobras, Ineos, Bergshav, Thenamaris και άλλους. Δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε την στρατηγική μας σύντομα καθώς έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει τόσο σε καλές όσο και σε κακές περιόδους!
- Περιγράψτε μας την θέση της εταιρίας σε σχέση με το δύσκολο οικονομικό και λειτουργικό ναυτιλιακό περιβάλλον το οποίο κυριαρχεί στην αγορά σήμερα.
- Δυστυχώς το οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον έχει γίνει πολύ σκληρό για τις μικρές εταιρίες, οι τράπεζες εξέρχονται από την ναυτιλία καθώς προτιμούν να επικεντρώνονται σε μεγάλες εταιρίες με ισχυρούς ισολογισμούς και κεφαλαιακές δομές. Για τις μικρές εταιρίες με λιγότερα από 20 πλοία είναι δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση για νέες αγορές ή ακόμη και αναχρηματοδότηση παλαιότερων τραπεζικών δανείων… όσο ο καιρός περνάει οι τράπεζες επικεντρώνονται στις 20 κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρίες αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και με αυτό τον τρόπο μειώνουν τα περιθώρια και λιγότερες τράπεζες είναι διαθέσιμες για εταιρίες μεσαίου μεγέθους! Πάνω από όλα αυτά έχουμε τους νέους κανονισμούς που έρχονται και περίπου την ίδια στιγμή αυξάνεται και η πίεση ξανά ειδικά στις μικρές εταιρίες. Εκτός της διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος, έχουμε τις εκπομπές καυσαερίων, το δίλημμα του 2020 με τα scrubbers ή το LNG ως θέμα χρήσης καυσίμων και τέλος το τίμημα το οποίο μπορεί να κληθούμε να πληρώσουμε για την μόλυνση του διοξειδίου του άνθρακα. Είναι αδύνατον για τους πλοιοκτήτες να ακολουθήσουνε ένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον σε μια περίοδο όπου οι περισσότεροι χάνουν χρήματα. Το αποκορύφωμα όλων είναι οι αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ του ΙΜΟ και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο.
- Πως διατηρείτε την αποδοτική λειτουργία της εταιρίας και ανταπεξέρχεστε στις απαιτήσεις των ναυλωτών;
- Δεν υπάρχει μυστική συνταγή για το παραπάνω, υποθέτω ότι κρατάς τους ναυλωτές ευτυχισμένους και επιτυγχάνεις την λειτουργικότητα μέσω του ανοικτού διαλόγου με αυτούς, επένδυση σε ποιοτικά πλοία, συνεχή διατήρηση και αναβάθμιση, προσωπικές επισκέψεις στα πλοία, καλές επιβραβεύσεις και προνόμια στα πληρώματα είναι αφοσιωμένα και ενώνονται ξανά  εφόσον είναι ικανοποιημένοι επάνω στο πλοία το πιο πιθανό είναι να αποδώσουν και καλύτερα. Επιπλέον ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και αν αντιμετωπίζουμε τεχνικά προβλήματα πάντοτε πρέπει οι ναυλωτές να πληροφορούνται πρώτοι και το πρόβλημα δεν το μαθαίνουν στο τέλος από άλλες πλευρές.
- Σκοπεύετε να επεκτείνετε τον στόλο της εταιρίας με N/B, αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και την διαφοροποίηση του στόλου σας σε άλλους τομείς της ναυτιλίας;
- Παραλάβαμε μέσα σε 3 χρόνια 27 newbuildings, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι πλοία μεταφοράς αερίου από την Ιαπωνία, αλλά επίσης φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια οπότε δεν σκοπεύουμε να παραγγείλουμε νέα πλοία στο άμεσο μέλλον. Μπορεί να προχωρήσουμε στην αγορά μοντέρνων όχι Κινεζικών πλοίων κατασκευής το 2018 αλλά σίγουρα εξαρτάται
από την κατεύθυνση των 4 αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε δηλαδή στον αγορά ξηρού φορτίου, υγραερίου και αργού και παραγώγων πετρελαίου. Πιστεύω ότι μια εταιρία δεν μπορεί να είναι καλή και αποδοτική σε τόσους πολλούς τομείς, η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει μέχρι 2/3 τομείς όπου πιστεύει ότι μπορεί να επικεντρωθεί. Η υπερεπέκταση ποτέ δεν ευνόησε καμία ναυτιλιακή εταιρία.
- Πως εξασφαλίζετε τα υψηλότερα standards ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον; Ποια είναι η προσέγγιση της εταιρίας σας για τις εξελίξεις όσον αφορά τους νέους κανονισμούς (BWTC, MRV, sulphur 2020 cap);
- Όταν διαχειρίζεσαι πλοία μεταφοράς αερίου ή δεξαμενόπλοια δεν υπάρχει θέμα ότι το επίπεδο θα πρέπει να είναι πολύ υψηλό ειδικά αν οι πλοιοκτήτες θέλουν να έχουν την δυνατότητα να ναυλώσουν τα πλοία με πρώτης τάξεως ναυλωτές. Ατυχήματα, απώλεια ζωής και μόλυνση είναι απολύτως απαράδεκτα και είναι θέματα τα οποία και τα πληρώματα θα πρέπει να
εμπεδώσουν. Φυσικά για τα πλοία ξηρού φορτίου οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις των επιθεωρήσεων είναι λίγο πιο χαλαροί, αλλά όσο περνάει ο καιρός τόσο και σε αυτό τον τομέα τα πράγματα γίνονται πιο αυστηρά. Όπως συζητήσαμε και νωρίτερα το πλήρωμα θα πρέπει να είναι ικανοποιημένο για να μπορεί να εργάζεται και να αποδίδει καν πάνω από τις προσδοκίες μας. Καλή σίτιση, προσφορά δορυφορικών επικοινωνιών, email και μικρότερα συμβόλαια τους κάνουν πιο ικανοποιημένους και πιο αποδοτικούς. Η εταιρία μας είναι από τις κορυφαίες όσον αφορά την εφαρμογή νέων κανονισμών πριν να γίνουν υποχρεωτικοί. Για παράδειγμα το ένα τρίτο του στόλου μας εφαρμόζει τα συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος (τα περισσότερα από αυτά είναι ERMA FIRST και πρόκειται για ελληνικό προϊόν) και είμαστε από τις πρώτες Ελληνικές εταιρίες που εφαρμόσαμε και το θέμα των scrubbers παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση και δεν θα απαιτηθεί
τουλάχιστον μέχρι τουλάχιστον το 2020. Είμαστε μέλη σε διάφορα συμβούλια και επιτροπές όπως ABS, LR, BV, Intercargo, Intertanko, BSA και άλλα και για αυτό προσπαθούμε να είμαστε πρωτοπόροι κάθε νέου κανονισμού ειδικά όσων αφορούν την ασφάλεια των πληρωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος: “Η Ελληνική Ναυτιλιακή Βιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της BIMCO”
Μια αποκλειστική συνέντευξη στου προέδρου της BIMCO στο ELNAVI

Στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Έλληνες έχουν γίνει πιο δραστήριοι από ποτέ στα διεθνή fοra της ναυτιλίας. Λόγω
του μεγέθους του Ελληνόκτητου στόλου η εφοπλιστική κοινότητα συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια μέλη των κορυφαίων
οργανισμών όπως IMO, Intertanko, Intercargo, ICS και φυσικά την BIMCO.
Όπως είναι γνωστό την προεδρία της BIMCO ανέλαβε πρόσφατα μια διακεκριμένη προσωπικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, ο
κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Νικόλαος Τσάκος πρόσφατα επανεκλέχθηκε ως πρόεδρος της Intertanko, ο κ. Γιάννης
Πλατσιδάκης κατέχει την προεδρία της Intercargo και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης θα είναι πρόεδρος της ECSA από την 1/1/2018.
Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική καθώς η Ελληνική ναυτιλία έ χει μια μεγάλη ευκαιρία και ευθύνη να οδηγήσει την
ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω μιας κρίσιμης περιόδου.
Ο νέος πρόεδρος της Bimco κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, μίλησ ε στο ELNAVI για τους στόχους και προτεραιότητες του
και εξέφρασε τις απόψεις του σε κρίσιμα θέματα της ναυτιλίας.
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος είναι διευθυντικό στέλεχος της Common Progress από την ίδρυσή της το 1984 και έχει πάνω από 37
χρόνια εμπειρίας στην ναυτιλία.
Πρέπει να τονιστεί ότι η Common Progress είναι μια οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρία και έχει τρεις επικεφαλείς τους κ.κ.
Μιχάλη Πατέρα, Ευάγγελο Πατέρα και Αναστάσιο Παπαγιαννόπουλο.
Ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από έξι μοντέρνα supramax και δύο ultramax, όλα κατασκευασμένα μετά το 2010.
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος εκλέγεται από το 1996 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
συμπεριλαμβανόμενης της προεδρίας της Επιτροπής της Κοινωνικής Ασφάλειας και Εργατικών Θεμάτων των πληρωμάτων
πλοίων.
Είναι πρόεδρος της Bimco και εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επ ιτροπής όπου από το 1998 υπηρετεί ως εκλεγμένο
μέλος του Documentary Committee. Από το 2004 είναι εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής επ ιτροπής του DNV. Ο κ.
Παπαγιαννόπουλος έχει εκλεγεί το 2006 στην Διοικητική Επιτροπή του International Chamber of Shipping (ICS).
Κατέχει επίσης πτυχίο Νομικής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στα οικονομικά από το Queen Mary College,
University of London, MA στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το University of Reading και PhD στα οικονομικά από το Queen
Mary College, University of London.
- Κύριε Πρόεδρε μπορείτε να περιγράψετε την αποστολή της Bimco και τις κύριες δραστηριότητες της;
- Είναι τιμή μου που ανέλαβα την προεδρία της Bimco σε μια απαιτητική περίοδο για την ναυτιλία. Η Bimco είναι η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή ένωση, με 2.100 μέλη σε πάνω από 120 χώρες. Στα διεθνή μέλη μας περιλαμβάνονται πλοιοκτήτες, μεσίτες, διαχειριστές και πράκτορες. Το όραμα μας είναι να γίνουμε ο έμπιστος συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης στην παγκόσμια βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε τεχνογνωσία και πρακτικές συμβουλές για την ασφάλεια και πρόσθετη αξία στις επιχειρήσεις των μελών μας. Η BIMCO δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: Παρέχουμε διεθνούς επιπέδου συμβόλαια με έγκυρους όρους για την ναυτιλιακή βιομηχανία λειτουργώντας την ψηφιακή πλατφόρμα IDEA. Επίσης διαχειριζόμαστε το BIMCO Shipping KPI System το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση στην λειτουργική απόδοση ενός πλοίου.
Η Bimco έχει ενεργό ρόλο εκ μέρους των πλοιοκτητών κατά την διάρκεια συζητήσεων και αποφάσεων με παγκόσμιους και τοπικούς φορείς. Αντιμετωπίζουμε αιτήματα περίπου 10,000 μελών κάθε χρόνο σε πολλά θέματα και βλέπουμε πάνω από 3,000,000 σελίδες με απόψεις στην ιστοσελίδα μας. Το προσωπικό μας μοιράζεται την τεχνογνωσία του με τα μέλη, δίνοντας
πρακτικές συμβουλές για την ασφάλεια των επιχειρήσεων τους. Και τέλος αλλά πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν απευθείας μαθήματα, e-learning webinars και ειδικά μαθήματα για εταιρίες.
Η BIMCO έχει γραφεία στην Σιγκαπούρη, Σαγκάη και Κοπεγχάγη και τα μέλη της αντιπροσωπεύουν το 56% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 48% του παγκόσμιου στόλου. Παρόλο που ο σκληρός πυρήνας των μελών της Bimco είναι πλοιοκτήτες ο οργανισμός αντιπροσωπεύει όλους τους τομείς της βιομηχανίας και απόψεις από όλους τους σχετιζόμενους ναυτιλιακούς φορείς όπως P&I Clubs, Ασφαλιστικά Συνδικάτα, ναυλωτές, δικηγορικές φίρμες και άλλους φορείς.
Πιο συγκεκριμένα για κάθε νέο συμβόλαιο ή θέμα που συζητείται σε κάποιο sub-committee της Bimco, συμμετέχουν όλα τα  μέρη και ακούγονται όλες οι απόψεις των μερών της ναυτιλίας. Όταν υπάρξει συμφωνία το Executive Committee επικυρώνει την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη και των άλλων φορέων. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Ελληνική εκπροσώπηση
στην Bimco είναι πολύ ισχυρή αφού αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 των συνολικών μελών της.
-Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι σας;
- Έχω θέσει τρία καθαρά θέματα για τα δύο χρόνια της προεδρικής μου θητείας. Το πρώτο θέμα είναι να προωθήσω την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας. Η BIMCO εργάζεται σε μια γκάμα σχεδίων χρησιμοποιώντας παρόμοιες τεχνολογίες για τον συγκεκριμένο σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας την χρήση νέων εξελιγμένων συστημάτων software για την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου σχεδιασμού συμβολαίων. Ο οργανισμός επικεντρώνεται στην αποδοτικότητα, δημιουργία καλύτερων πληροφοριών και την απλούστευση όλων, αλλά η προώθηση της ψηφιοποίησης σε όλη την βιομηχανία επιφέρει και έναν κίνδυνο σε όλους τους τομείς – η εργασία μας στο θέμα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου παραμένει πρώτη προτεραιότητα, εξασφαλίζοντας ότι τα πλοία των μελών μας είναι ασφαλή και τα πληρώματα έχουν γνώση του κινδύνου και οι πληροφορίες των μελών μας είναι ασφαλή. Η προώθηση της ψηφιοποίησης θα είναι κλειδί για την επίτευξη του δεύτερου θέματος, που είναι η μείωση του εργασιακού φόρτου για τον καπετάνιο. Ένα βάρος για το οποίο η BIMCO εργάζεται μέσω της αφαίρεσης άσκοπων κανονισμών οι οποίο δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων. Τέλος, το τρίτο θέμα είναι να ενθαρρύνουμε την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή νέων πιο αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών – διευκρινίζοντας τις υποχρεώσεις και με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι κανονισμοί θα είναι πιο πρακτικοί και ρεαλιστικοί στην εφαρμογή τους. Η BIMCO θα βοηθήσει τους πλοιοκτήτες προς την κατεύθυνση της Σύμβασης της Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος με την επισήμανση για τις ημερομηνίες κλειδιά και συμβουλεύοντας για σωστές επιλογές εφαρμογών και ρεαλιστική λειτουργία. Η BIMCO θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται και με άλλους οργανισμούς και τον ΙΜΟ για την δημιουργία μιας πιο πρακτικής εφαρμογής για την αντιμετώπιση του θέματος εκπομπής καυσαερίων και διοξειδίου του θείου για το 2020.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το έμπειρο προσωπικό της BIMCO εργάζονται για την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα ονομάζεται SmartCon και θα αντικαταστήσει το IDEA. Πρόκειται για ένα one stop ψηφιακό κατάστημα για όλους τους βασικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Επίσης αναπτύσσουν και μια ομάδα κανονισμών με καλύτερες πρακτικές διαχείρισης στην αντιμετώπισης της πειρατείας.
- Ποια είναι η σημασία για την Ελληνική ναυτιλία η ανάληψη της προεδρίας της BIMCO και άλλων διεθνών οργανισμών από Έλληνες;
- Οι Έλληνες συνάδελφοι μου έχουν σταδιακά αγκαλιάσει την ιδέα της πιο ενεργής παρουσίας στα Ευρωπαϊκά και διεθνή ναυτιλιακά fora. Όπως είναι γνωστό η ηγεσία σε κορυφαίους ναυτιλιακούς οργανισμούς κατέχεται από τους Νικόλαο Τσάκο στην Intertanko, Γιάννη Πλατσιδάκη στην Intercargo και Πάνο Λασκαρίδη στην ECSA, επισημαίνοντας την αυξανόμενη θέληση της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για πιο βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις στην βιομηχανία μας. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε για το συμφέρον όλων σε όλα τα θέματα τα οποία συζητούνται στις υποεπιτροπές του ΙΜΟ με σκοπό την δημιουργία μιας κοινής φωνής σε όλα τα ναυτιλιακά fora.  Τέλος, πρέπει να αποδώσουμε τιμή και στους προκατόχους μου Έλληνες προέδρους της BIMCO, Φίλιππο Εμπειρίκο και τον αείμνηστο Γιώργο Λιβανό οι οποίοι αναβάθμισαν την εικόνα και τον ρόλο του οργανισμού.
- Πως σχολιάζετε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ξηρού φορτίου;
Είναι η πρώτη φορά μετά το 2012 που τα θεμελιώδη μεγέθη της ναυτιλίας είναι αισιόδοξα/θετικά. Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο ασταθή και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αγορά ξηρού φορτίου επηρεάζεται από την ανάπτυξη της Κινεζικής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε πως θα κυμανθεί η αγορά, παρόλα αυτά το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξάνεται και αναμένουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξισορρόπηση της αγοράς.
- Πως αντιμετωπίζετε το θέμα της έλλειψης ικανών και αποτελεσματικών πληρωμάτων στην Ελληνική Ναυτιλία;
- Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών τα τελευταία χρόνια είχε έναν εξαιρετικό και επιτυχημένο πρόεδρο, τον κ. Θεόδωρο Βενιάμη, που έχει κάνει αξιόλογο έργο και έχει φέρει κοντά το κράτος με τη ναυτιλία. Η έλλειψη Ελλήνων ναυτικών είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Στην Ελλάδα θα έχουμε ναυτιλία όσο υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί. Δυστυχώς υπάρχει ένα χαοτικό κενό στην ναυτιλιακή εκπαίδευση και δεν βλέπω κανένα σχέδιο πως θα καλυφθεί αυτό το χάσμα. Αν η Ελλάδα χάσει το ναυτιλιακό της δυναμικό τότε τα ναυτιλιακά γραφεία θα αποχωρήσουν από τη χώρα. Οι Έλληνες ναυτικοί είναι η αλυσίδα που συνδέει τις επιχειρήσεις με την Ελλάδα.
Για να λυθεί η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προτείνει να προσληφθούν  νέοι άνεργοι ως κατώτερα πληρώματα και να βρουν δουλειά στα ελληνικά πλοία με μισθούς σύμφωνα με τα διεθνή εργασιακά πρότυπα. Επιπλέον είναι απαραίτητο να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι ΑΕΝ καθώς και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο ομφάλιος λώρος που συνδέει τον εφοπλισμό με την Ελλάδα είναι ο ‘Έλληνας ναυτικός. Πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή την σχέση πριν είναι αργά.
Στα εννέα πλοία ο στόλος της Μ/ΜΑRITIME
Από την ίδρυσή της, τον Οκτώβριο του 2016, μέχρι σήμερα, η εταιρεία M/MARITIME ακολουθεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης και επέκτασης του στόλου της. Ο στόλος της M/MARITIME μέσα σε διάστημα περίπου ενός χρόνου ανέρχεται σε εννέα πλοία ξηρού φορτίου, λαμβάνοντας υπόψιν την προγραμματισμένη παράδοση όλων των υπό ναυπήγηση πλοίων.
Σήμερα, η Μ/ΜΑRITIME έχει τρία ultramax και δύο handysize πλοία υπό την πλήρη διαχείριση της καθώς και τέσσερα handysize πλοία υπό ναυπήγηση σε αξιόπιστα ναυπηγία στην Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα, το 2017, η M/MARITIME παρέλαβε και έχει υπό τον έλεγχό της πέντε πλοία ξηρού φορτίου, τρία ultramaxes, το «ARETI. GR», ναυπήγησης 2017, το «ΑΡΜΟΝΙΑ.GR», ναυπήγησης 2016, και το «ALL STAR ATLAS», ναυπήγησης 2014, καθώς και δύο handysizes, το «CALYPSO.GR», ναυπήγησης 2017, και το «ΑVRA.GR», ναυπήγησης 2016. Το «ARMONIA.GR» και το «CALYPSO.GR» έχουν κατασκευαστεί στο ναυπηγείο Imabari, το «ARETI.GR» στο ναυπηγείο Oshima και το «AVRA.GR» στο ναυπηγείο Hakodate της Ιαπωνίας, ενώ το «ALL STAR ATLAS» στο ναυπηγείο Yangzhou Dayang του ομίλου Sinopacific της Κίνας.
Η M/MARITIME παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά ξηρού φορτίου και στοχεύει στην επέκταση του υπάρχοντος και υπό ναυπήγηση στόλου της με νέες αγορές και παραγγελίες πλοίων αξιοποιώντας πραγματικές ευκαιρίες.
Τον Ιούλιο του 2017, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τα ναυπηγεία Saiki Heavy Industries στην Ιαπωνία για την ναυπήγηση δύο newbuildings 37.000-dwt ξηρού φορτίου, η παράδοση των οποίων είναι προγραμματισμένη για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η Μ/ΜΑRITIME ανακοίνωσε την παραγγελία για την ναυπήγηση δύο επιπλέον handysize newbuildings στα ναυπηγεία Hakodate του ομίλου Namura στην Ιαπωνία με προγραμματισμένη παράδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2018 και του 2019, αντίστοιχα. Η M/MARITIME λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης πλοίων και είναι αποκλειστικός διαχειριστής της μεταφοράς των φορτίων του AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια εμπορίας και παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το AΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ αντιπροσωπεύει τον Τομέα Δραστηριότητας Μεταλλουργίας της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας  MYTILINEOS.
Η Dorian LPG δίνει έμφαση στην υιοθέτηση των νέων κανονισμών και την σύναψη ισχυρών εμπορικών συνεργασιών

Συνδυάζοντας μια μακρόχρονη ναυτιλιακή παράδοση και ποιοτικές πρακτικές στην διαχείριση πλοίων η Dorian LPG έχει
καταφέρει να αντιμετωπίσει με επιτυχία την καταιγίδα της σημερινής αγοράς δημιουργώντας νέες συνεργασίες.
Ο Κωνσταντίνος Μαρκάκης, πρόεδρος και Chief Executive Officer της Dorian LPG Management και ο Δημήτρης
Ορφανός, Chief Operating Officer της Dorian LPG Management περιγράφουν τις αξίες και αρχές της εταιρίας στην
διαχείριση πλοίων και εξηγούν πως η εταιρία προστατεύει τον εαυτό της μέσα σε αυτή την ασταθή αγορά και έναντι των
αυξημένων απαιτήσεων των νέων κανονισμών. Η Dorian LPG διαχειρίζεται ένα στόλο 22 μοντέρνων VLGCs, συμπεριλαμβανόμενων 19 νέων 84,000 cbm ECO-design VLGCs και τρία 82,000 cbm VLGCs.
Τα 22 VLGCs του στόλου έχουν μια συνολική χωρητικότητα περίπου 1.8 εκατ cbm και μέσο όρο ηλικίας τα 3,2 χρό νια.
- Μπορείτε να μας σχολιάσετε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα;
- Πιστεύουμε ότι υπάρχουν λόγοι να διατηρήσουμε κάποια αισιοδοξία για το 2018. Η περιορισμένη πρόσβαση στην χρηματοδότηση έχει μεταφραστεί σε λιγότερες παραγγελίες newbuildings γεγονός που έχει βοηθήσει πολλούς ναυτιλιακούς τομείς σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως η πλεονάζουσα χωρητικότητα επιμένει σε πολλούς τομείς και οι εταιρίες θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τα έξοδα τους. Ελπίζουμε ότι η συγκράτηση στις παραγγελίες είτε διεθνώς είτε από την επιβολή λόγω έλλειψης χρηματοδότησης τελικά θα κάνει την διαφορά και πολλές αγορές θα βελτιωθούν σημαντικά το 2018.
- Περιγράψτε μας την πολιτική ναυλώσεων της εταιρίας σας.
- Η εταιρία μας στοχεύει στην ισορροπία και την εκμετάλλευση όλων των ευκαιριών. Έχουμε πολλά πλοία στην spot αγορά, αλλά τα ναυλώνουμε μέσω του Helios pool εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη δυναμική ναυλώσεων και πετυχαίνοντας την βέλτιστη αγορά. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πλοίων χρονοναυλωμένα με πρώτης τάξεως ναυλωτές οι οποίοι μας παρέχουν ένα καλό βαθμό προστασίας. Έχουμε προχωρήσει σε εμπορικές συμφωνίες με σημαντικούς παράγοντες της αγοράς των LPG σε αγορές κλειδιά, όπως Κίν α, γεγονός το οποίο θα μας προστατεύσει ενάντια στην αστάθεια. Πάνω από όλα πιστεύουμε ότι
έχουμε μια ισχυρή πολιτική ναυλώσεων με μια ποικιλία «όπλων» στο οπλοστάσιό μας.
- Περιγράψτε μας την θέση της εταιρίας σε σχέση με το δύσκολο οικονομικό και λειτουργικό ναυτιλιακό περιβάλλον το οποίο κυριαρχεί στην αγορά σήμερα.
- Πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση για να  αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της αγοράς σήμερα. Ο χαμηλός μέσος
όρος ηλικίας του στόλου μας και η χαμηλή κατανάλωση των σύγχρονων συστημάτων πρόωσης που έχουμε εγκαταστήσει στην πλειονότητα των πλοίων μας παρέχουν κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα όσον αφορά τα έξοδα τα οποία στην σημερινή αγορά είναι πολύ σημαντικά. Η νεαρή ηλικία του στόλου μας παρέχει αρκετές επιλογές για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις των κανονισμών όπως τον νέο κανονισμό 2020 sulphur cap με την έννοια ότι εφόσον μια νέα επένδυση χρειαστεί για να αναβαθμίσουμε ή τροποποιήσουμε τα πλοία μας η επένδυση αυτή θα έχει πρακτικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που θα πρέπει να αποπληρωθεί.
-Πως διατηρείτε την αποδοτική λειτουργία της εταιρίας και ανταπεξέρχεστε στις απαιτήσεις των ναυλωτών;
- Επικεντρωνόμαστε στους ανθρώπους μας. Τα πλοία είναι πολύ νέα και μοντέρνα και επομένως είμαστε σίγουροι ότι οι ναυλωτές θα έχουν τις υπηρεσίες που περιμένουν και μέσω της άριστης απόδοσης του προσωπικού μας τόσο στα πλοία όσο και στην ξηρά. Ανεπάρκεια, καθυστερήσεις ή ατυχήματα γενικά είναι συνήθως αποτέλεσμα των ανθρώπων οπότε εκεί και επικεντρωνόμαστε – φτιάχνοντας καλύτερες ομάδες και δίνοντας επαρκή πληροφόρηση για την κατανόηση των στόχων και βέλτιστη εσωτερική επικοινωνία.
- Σκοπεύετε να επεκτείνετε τον στόλο της εταιρίας με N/B, αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και την διαφοροποίηση του στόλου σας σε άλλους τομείς της ναυτιλίας;
- Η εταιρία Dorian LPG, επικεντρώνεται σε LPG tankers και πιο συγκεκριμένα στα μεγαλύτερα του είδους. Ευκαιρίες σε αυτή στην αγορά βρίσκονται συνεχώς και εξετάζονται για την συμβατότητα τους με την όλη στρατηγική της εταιρίας.
- Πως εξασφαλίζετε τα υψηλότερα standards ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον; Ποια είναι η προσέγγιση της εταιρίας σας για την διαβίωση τω ν πληρωμάτων και τις εξελίξεις όσον αφορά τους νέους κανονισμούς (BWTC, MRV, sulphur 2020 cap);
- Επικεντρώνοντας σε μοντέρνα πλοία, ικανοποιημένα πληρώματα και συνεχούς βελτιστοποίησης εφαρμογών διαχείρισης στην ξηρά. Όλα σχεδόν τα newbuildings πλοία μας έχουν συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος. Δύο πλοία έχουν scrubbers (ένα υβριδικό και ένα με ανοικτό κύκλωμα). Έχουμε ήδη συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία σχετικά με την διαχείριση των δύο παραπάνω ειδών εξοπλισμού. Το σύστημα διαχείρισης πλοήγησης του πλοίου συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δεδομένα για το MRV. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με τον ABS για την μελέτη δυνατότητας χρήσης του LPG ως ναυτιλιακό καύσιμο.
Πιστεύουμε ότι το LPG μπορεί να γίνει εναλλακτική λύση ως κύριο ναυτιλιακό καύσιμο στον παγκόσμιο στόλο με το διπλό πλεονέκτημα της αυξανόμενης ζήτησης του LPG και της εμπορίας του αλλά επίσης και την εξοικονόμηση του κεφαλαίου που χρειάζεται για την επένδυση καθώς η υποδομή για LPG είναι ευρέως διαθέσιμη και λιγότερο ακριβή από ότι το LNG για παράδειγμα. Πρόκειται για ένα πραγματικά κερδοφόρο σενάριο. Πιστεύω από τα προηγούμενα ότι είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούμε να είμαστε δραστήριοι σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των κανονισμών, καινοτόμοι και στις επάλξεις της βιομηχανίας. Η ευημερία των πληρωμάτων μας είναι ο πυρήνας για αυτή την εταιρία. Πιστεύουμε ότι ένα αποδοτικό πλοίο εξαρτάται σημαντικά από ένα ευτυχισμένο πλήρωμα και οι ικανοποιημένοι ναυτικοί μπορούν να είναι μόνο αν οι ανάγκες του κάθενος ξεχωριστά ικανοποιούνται. Άριστη σίτιση, καλή πρόσβαση στο internet, γενναιόδωρες εγκαταστάσεις διαβίωσης και εξοπλισμού επάνω στα πλοία είναι κύριες πρακτικές για εμάς. Το πιο σημαντικό παρόλα αυτά είναι να ακούμε τους ναυτικούς,  να τους γνωρίζουμε προσωπικά, και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους και ενεργώντας άμεσα όταν αυτό χρειάζεται.
Ο ‘Ομιλος Αγγελικούση επενδύει σε πλοία Newcastlemaxes & VLCCs
Ακολουθώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα  ανάπτυξης, ο Όμιλος Αγγελικούση επενδύει σε πλοία Newcastlemax & VLCC με μία νέα παραγγελία για τη ναυπήγηση τεσσάρων Newcastlemax στα κινεζικά ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) της Κίνας και επτά VLCC στα ναυπηγεία DSME της Ν. Κορέας. Η συμφωνία με την SWS αφορά τη ναυπήγηση δύο πλοίων με option για την κατασκευή ακόμη δύο. Τα ναυπηγεία SWS θα παραδώσουν τα νεότευκτα bulk carriers στην Anangel Maritime Services Inc., τη ναυτιλιακή εταιρεία διαχείρισης πλοίων χύδην ξηρού φορτίου του Ομίλου Αγγελικούση στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020.
Τα υπό ναυπήγηση πλοία θα ανταποκρίνονται πλήρως στα νέα πρότυπα εκπομπών ρύπων (Tier III) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Το σύνολο της επένδυσης ξεπερνά τα 190 εκατ. Δολ.. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Αγγελικούση διαχειρίζεται 123 πλοία, εκ των οποίων 46 tankers, 51 bulk carriers και 26 LNGs. Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, ο Όμιλος Αγγελικούση  μέσα στο 2017 τοποθέτησε παραγγελία για τη ναυπήγηση πλοίων στα ναυπηγεία DSME της Ν. Κορέας. Αφορά τη ναυπήγηση τεσσάρων Very Large Crude Carriers. Πρόκειται για πλοία μεταφορικής ικανότητας 318,000 dwt τα οποία θα ενταχθούν στο στόλο της Maran Tankers Management, της διαχειρίστριας εταιρείας του στόλου των δεξαμενόπλοιων του Ομίλου Αγγελικούση. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι διαχειρίστριες εταιρείες του Ομίλου Αγγελικούση θα εγκατασταθούν προσεχώς
σε ένα κτιριακό συγκρότημα 30.000m2, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο, μουσείο, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, και τα
γραφεία του Ιδρύματος Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Maran Tankers Management Inc. βραβεύτηκε πρόσφατα ως «Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων της Χρονιάς» από την Lloyd’s List.
Συγχώνευση του στόλου των containerships της Euroseas και Poseidon με σκοπό την ένταξη του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ανταποκρινόμενοι στις νέες προκλήσεις της τρέχουσας ναυτιλιακής αγοράς η Euroseas και η Poseidon, δύο από τις πιο σημαντικές εταιρίες containerships της Ελληνικής ναυτιλίας ενώνονται με σκοπό την δημιουργία μιας εταιρίας η οποία θα εισέλθει αυτόματα στο Χρηματιστήριο του Nasdaq. Το κίνητρο είναι η εξεύρεση ενδιαφερόμενων επενδυτών στην αγορά των containerships σε μια κρίσιμη ώρα στον ναυτιλιακό κύκλο. “Πιστεύουμε ότι οι αγορές βελτιώνονται” αναφέρει ο Πρόεδρος και CEO της Euroseas κ. Αριστείδης Πίττας. “Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση της κεφαλαιακής αγοράς”.
Συγχωνεύοντας τους στόλους οι δύο Έλληνες πλοιοκτήτες θα δημιουργηθεί ένας αρκετά μεγάλος στόλος containerships για να ενταχθεί η εταιρία στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο κ. Γιώργος Γιουρούκος, chief executive officer της Poseidon και της Technomar Shipping θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας. Οι δύο Ελληνικές εταιρίες θα διατηρήσουν την ξεχωριστή τεχνική διαχείριση των πλοίων τους παρόλο που η εμπορική διαχείριση θα συνδυάζεται μέσω μιας εταιρίας. Η ένωση της Euroseas με την Poseidon θα δημιουργήσει αρχικά ένα στόλο 31 πλοίων container χωρητικότητας 120,300 teu που κυμαίνεται από feederships σε post panamax μέχρι και 9.000 teu. Ο κ. Πίττας αναμένει ότι η νεοϊδρυθείσα εταιρία θα αρχίσει την λειτουργία της στο χρηματιστήριο πολύ σύντομα. Από την άποψη της Euroseas η διαφοροποίηση του στόλου ξηρού φορτίου από τα εμπορευματοκιβώτια «ήταν κάτι αναμενόμενο», σύμφωνα με τον κ. Πίττα. Οι κύριοι Πίττας και Γιουρούκος έχουν συνεργαστεί πρόσφατα με επιτυχία στην δημιουργία κοινοπραίας εταιρίας πληρωμάτων στην Μανίλα και είναι πλέον έτοιμοι να επεκτείνουν την συνεργασία τους σε ένα νέο επίπεδο.
“Πιστεύουμε ότι οι αγορές είναι σχετικά χαμηλές και υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση την οποία θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε” λέει ο κ. Πίττας. “Η κλασσική ναυτιλία έχει πάντα σχέση με την σωστή στιγμή. Είχαμε κάποια χρόνια σημαντικής ύφεσης οπότε είναι θετικό όχι πλέον βλέπουμε κάποια βελτίωση”. Η Poseidon διατηρεί την σύμπραξη με την Kelso και την Mass Capital Investments και εν τω μεταξύ η Euroseas αγοράζει πίσω containerships τα οποία διαχειριζόταν η κοινοπραξία με τις εταιρίες Eton Park Capital Management & Rhone Capital.
Η εταιρία Danaos Corporation συνεχίζει με θετικό πρόσημο στο 2017 παρά την ασταθή αγορά στον τομέα των containerships
Συνέντευξη με τον κ. Ηρακλή Προκοπάκη, Senior Vice President & COO of Danaos Corporation

Παρά την μικρή βελτίωση στις τιμές των ναύλων της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων, οι αναλυτές δεν περιμένουν
περαιτέρω ανάκαμψη των θεμελιωδών μεγεθών λόγω του μεγάλου αριθμού παραδόσεων πλοίων που είναι
προγραμματισμένες για το 2018. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης, Senior Vice President
& COO of Danaos Corporation, περιγράφει τις βασικές αρχές της εταιρίας και εξηγεί πως η Danaos κατάφερε να
διαχειριστεί τον στόλο της με αποδοτικότητα και παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα σε αυτό το δύσκολο και ασταθές
περιβάλλον.
-Μπορείτε να μας σχολιάσετε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα;
-Η ναυλαγορά για τα πλοία έως 4.000 TEUείναι σχετικά σταθερή, με τις τιμές των ναύλων λίγο υψηλότερες από τα χαμηλά ναύλα του 2016 ενώ στον τομέα μεταξύ των 4,000 to 5,000 TEU ασκείται περισσότερη πίεση. Για τα μεγαλύτερα πλοία το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Θα έχουμε περισσότερη σαφήνεια όσο προσεγγίζουμε την υψηλή περίοδο της αγοράς την άνοιξη του 2018. Δεν περιμένουμε κάποια σημαντική βελτίωση στο περιβάλλον της αγοράς την  επόμενη χρονιά, λόγω του μεγάλου αριθμού παραδόσεων πλοίων για το 2018. Η  Danaοs συνεχίζει να έχει μία σχετικά χαμηλή έκθεση στην αδύναμη spot αγορά ως αποτέλεσμα της ισχυρής δέσμευσης των περισσότερων πλοίων με συμβόλαια μακροχρόνιας ναύλωσης.
-Περιγράψτε μας την πολιτική ναυλώσεων της εταιρίας σας.
- Η Danaos εισέρχεται σε μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα όταν πρόκειται να επενδύσει σε νεόκτιστα πλοία ή σε μεγάλα μεταχειρισμένα containerships. Σχετικά με τα μικρότερα και παλαιότερα πλοία της Danaos, η πολιτική μας είναι να να εποφελούμαστε από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην spot αγορά.
-Περιγράψτε μας την θέση της εταιρίας σε σχέση με το δύσκολο οικονομικό και λειτουργικό ναυτιλιακό περιβάλλον το οποίο κυριαρχεί στην αγορά σήμερα.
-Χωρίς αμφιβολία η χρεοκοπία της Hanjin είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στα κέρδη μας. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε να αποδίδουμε θετικά πρόσημα από την διαχείριση των πλοίων και να παρουσιάζουμε υψηλά κέρδη με προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα για τους εννέα μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 να έχουν ανέλθει στα $83,7εκατ και σε αναλογία $0,76 ανά μετοχή που ήταν και από τις καλύτερες μεταξύ των ανταγωνιστών μας.
-Πως διατηρείτε την αποδοτική λειτουργία της εταιρίας και ανταπεξέρχεστε στις απαιτήσεις των ναυλωτών;
-Βασιζόμαστε στο υψηλό επίπεδο και στην υψηλή ποιότητα των πληρωμάτων μας αλλά και του διοικητικού προσωπικού. Η Danaos Shipping Co Ltd έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού της και την τεχνολογική υπεροχή. Η Danaos έχει αναπτύξει το δικό της σύστημα online Big Data για την παρακολούθηση της απόδοσης και γρήγορης ενημέρωσης πιθανών θεμάτων του κάθε πλοίου. Είμαστε σε θέση να μοιραζόμαστε ταυτόχρονα πληροφορίες με τους ναυλωτές έτσι ώστε πάντοτε να νιώθουν ασφάλεια και να παίρνουν πάντα αυτό που πληρώνουν.
Για το θέμα της εκπαίδευσης, έχουμε εγκαταστήσει στο κτίριο έναν αναβαθμισμένο εξομοιωτή γέφυρας και ένα εξελιγμένο σύστημα εκπαίδευσης κατάσβεσης πυρός για την εκπαίδευση πληρωμάτων.
-Σκοπεύετε να επεκτείνετε τον στόλο της εταιρίας με N/B, αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και την διαφοροποίηση του στόλου σας σε άλλους τομείς της ναυτιλίας;
-Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τομέας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών δεν χρειάζεται άλλα πλοία. Είμαστε έτοιμοι παρόλα αυτά να εξυπηρετήσουμε προγράμματα νεόκτιστων πλοίων κατόπιν συνεννόησης με τους ναυλωτές μας αν προκύψουν αυξημένες ανάγκες. Δεν σκοπεύουμε όμως να χτίσουμε νέα πλοία βασισμένοι σε υποθέσεις αλλά είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των ναυλωτών μας.
-Ποια είναι η προσέγγιση της εταιρίας σας για τις εξελίξεις όσον αφορά τους νέους κανονισμούς (BWTC, MRV, sulphur 2020 cap);
- Έχουμε ήδη ολοκληρώσει την μελέτη εφαρμογής για την επιλογή του συστήματος διαχείρισης θαλάσσιου έρματος για κάθε τύπο πλοίου του στόλου μας, η εγκατάσταση του οποίου δεν θα ξεκινήσει πριν τα τέλη του 2019. Όλα τα πλοία μας είναι συμβατά με το MRV τα τελευταία δύο χρόνια. Όσον αφορά το καύσιμο χαμηλού θείου για το 2020 η πλειονότητα των πλοίων μας βασίζεται στην προμήθεια αποσταγμένων καυσίμων. Έχουμε επίσης μελετήσει την εισαγωγή των scrubbers σε ένα μικρό αριθμό των μεγάλων containerships του στόλου αλλά πρόκειται για μια επένδυση η οποία θα αποφασιστεί με τους ναυλωτές εφόσον όλα τα πλοία παραμένουν σε μεγάλης διάρκειας ναυλοσύμφωνα και μετά το 2020.
Η συνέντευξη του κ. Ηρακλή Προκοπάκη δόθηκε στα αγγλικά και σας παραθέτουμε τη μετάφραση στα ελληνικά
Η Sealink Navigation επεκτείνει το στόλο της με Ιαπωνικής κατασκευής πλοία

Αξιοποιώντας τις ιστορικά χαμηλές τιμές της αγοράς των τελευταίων χρόνων η Sealink Navigation κατάφερε να ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία ένα φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα με πλοία κατασκευασμένα σε Ιαπωνικά ναυπηγεία, υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και εξελιγμένης τεχνολογίας. Ο κ. Νικόλαος Κοσμάτος, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Sealink Navigation εξηγεί στο ELNAVI τις δυνατότητες του στόλου και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας.
Περιγράψτε τα κύρια  χαρακτηριστικά του νεόκτιστου σκάφους M/V “Yoga” το οποίο παραδόθηκε στα τέλη του 2017 και ποιες είναι οι δυνατότητες του στόλου της εταιρίας σας;
To M/V “Yoga” είναι ένα  μοντέρνο υψηλών προδιαγραφών οικολογικό πλοίο 64.000dwt κατασκευασμένο στα ναυπηγεία Imabari κατασκευής 2017. Πρόκειται για την επόμενη γενιά των πλοίων 61.000dwt που κατασκευάζουν τα ναυπηγεία Imabari και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα supramax/ultramax σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η χωρητικότητα του M/V “Yoga” είναι ιδανική για τα περισσότερα λιμάνια σε όλο τον κόσμο, και είναι εξοπλισμένο με τις τελευταίας τεχνολογίας SMAG
ηλεκτρουδραυλικές ‘χούφτες’ για φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων ακόμη και στα πιο δύσκολα λιμάνια. Έχει ενισχυμένα κύτη φορτίου για μεγαλύτερη χωρητικότητα και ειδικά σχεδιασμένους χώρους αποθήκευσης με μόνωση Α60 που εξασφαλίζουν ελεγχόμενη θερμοκρασία για ευαίσθητα φορτία. Το πλοίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τα περισσότερα φορτία, αν όχι όλα τα φορτία, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους πελάτες μας. Είναι εξοπλισμένο με μηχανή χαμηλής κατανάλωσης MAN B&W Main Engine και  έχει εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος που ανταποκρίνεται στους επερχόμενους κανονισμούς που ήδη ισχύουν στην Αμερική. Το πλοίο είναι ήδη ναυλωμένο στην spot αγορά. Ο στόλος της εταιρίας μας αποτελείται επίσης από ένα bulk carrier/ log carrier 28.600dwt κατασκευασμένο στο Imabari το 2003, δύο bulk carriers/log carriers 34.400dwt κατασκευασμένα στα ναυπηγεία Namura το 2015, ένα bulk carrier 64.000dwt κατασκευασμένο στο Imabari το 2017 και αναμένεται ένα ακόμη bulk carrier 64.000dwt από τα ναυπηγεία Imabari που θα παραδοθεί στις αρχές του 2018. Είμαστε σε φάση επέκτασης του στόλου μας και στο σύντομο μέλλον θα έχουμε την δυνατότητα να ανακοινώσουμε νέες προσθήκες πλοίων.
Πως εξασφαλίζετε αποδοτική διαχείριση της εταιρίας και ανταποκρίνεστε στις εξελίξεις σχετικά με τους κανονισμούς (BWTC, MRV, sulphur cap 2020);
Σχετικά με τις εξελίξεις των νέων κανονισμών, ακολουθώντας διάφορες προτάσεις οι οποίες προέκυψαν για το Ballast Water Treatment Convention, έχουμε εξοπλίσει όλο τον στόλο μας με τα τελευταία συστήματα τεχνολογίας στο θέμα του BWT και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις επερχόμενες εξελίξεις. Σε συνεργασία με τους τεχνικούς μας συμβούλους και τον Class
NK αναπτύξαμε ένα Εγχειρίδιο Χρήσης και Διαδικασίες με σκοπό να ανταποκριθούμε στον νέο κανονισμό που θα έρθει σε ισχύ την 1/1/2018 για την Ευρώπη σε σχέση με τ ο MRV-EMRV και είμαστε στην φάση της κατοχύρωσης.
Σχετικά με το θείο: δεν έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα των scrubbers λόγω του εμπλεκόμενου υψηλού κόστους, απλά  ακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τα νέα καύσιμα και υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχει αρκετή ποσότητα καυσίμων με 0,5% θείο διαθέσιμη. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική μας ομάδα είναι πάντα ενήμερη για τους νέους κανονισμούς και σκοπεύουμε πάντα να συμμορφωνόμαστε με όλους τους νέους κανονισμούς. Παρακολουθούμε συνεχώς όλες τις εξελίξεις κυρίως μέσω των Νηογνωμόνων της Σημαίας, και  μέσω της συνεργασίας μας με διάφορους συμβούλους.
Η εταιρία σας κατάφερε να ολοκληρώσει ένα φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την ναυτιλιακή αγορά.
Σκοπεύετε να επεκτείνετε περισσότερο το ν στόλο της εταιρίας σας στο μέλλον με νεότευκτα ή μεταχειρισμένα πλοία;
Πράγματι η εταιρία μας διαχειρίστηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σε μια ιστορικά αδύναμη αγορά ξηρού φορτίου. Παρόλα αυτά η απόφαση που πάρθηκε αρχικά ήταν για να αξιοποιήσουμε τις επίσης ιστορικά χαμηλές τιμές. Αν αυτή ήταν μια επιτυχημένη απόφαση μόνο ο  χρόνος θα δείξει, είναι όμως σημαντικό για εμάς να αναφέρουμε ότι καταφέραμε να κτίσουμε ένα στόλο υψηλότατης ποιότητας στην Ιαπωνία γεγονός το οποίο μας καθορίζει ως εταιρία. Φιλοδοξία μας είναι να καταφέρουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και ποιοτική διαχείριση. Στο άμεσο μέλλον θα ανακοινώσουμε περισσότερες αγορές πλοίων αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε κάτι περισσότερο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σκοπεύουμε να εξελίξουμε την Sealink Navigation σε μια κορυφαία εταιρία πλοιοκτησίας/διαχείρισης πλοίων.

Read also this article in : Αγγλικα

© 2018 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes