Ίδρυση ναυτικού ΕΠΑΛ στην Χίο

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλίας, τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών και τις νέες προκλήσεις το ‘Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» προχώρησε σε μια ιστορική κίνηση στο χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης που είναι η ίδρυση του
πρώτου ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικής Κατεύθυνσης στην Ελλάδα με την διακριτική ονομασία TEENS (Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών).

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Οκτώβριος 2018, Τεύχος 538, Σελίδα. 8

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI, Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100 e-mail: elnavi@elnavi.gr

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2019 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes