50 χρόνια ναυτοσύνης και πολιτιστικής προσφοράς συμπληρώνει ο Όμιλος Τσάκου

Στοχεύοντας στην επένδυση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία και την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού ο Όμιλος Τσάκου συνέχισε
το 2018 την αναπτυξιακή και κοινωνικά υπεύθυνη πορεία του. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόσφατα, στις 30 Δεκεμβρίου 2018 το πλοίο LNG
“Maria Energy” έφτασε στην Ρεβυθούσα με σχιστολιθικό αέριο (shale gas) που έγινε εισαγωγή από την ΔΕΣΦΑ. Πρόκειται για το
πρώτο φορτίο shale gas που εισήχθη απο τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Φεβρουάριος 2019, Τεύχος 542, Σελίδα.  62

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100 e-mail: elnavi@elnavi.gr

Comments are closed

© 2019 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes