Ετήσιο δείπνο Προξενικού Σώματος Ελλάδος

Την Δευτέρα στις 25 Φεβρουαρίου, το Προξενικό Σώμα της Ελλάδος παρέθεσε δείπνο για τον εορτασμό του νέου έτους και την κοπή της Παραδοσιακής Βασιλόπιτας.
Το Προξενικό Σώμα Ελλάδος (Consular Corps in Greece) ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των Προξένων που έχουν ως χώρα διαπίστευσης την Ελλάδα ή κάποια
Περιφέρεια αυτής.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Μάρτιος, Τεύχος 543, Σελίδα.  48

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100 e-mail: elnavi@elnavi.gr

Comments are closed

© 2019 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes