Η στρατηγική IMO GHG αποτελεί την επόμενη πρόκληση της ναυτιλίας

“Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στη ναυτιλία θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι αναμένονται
και νέοι κανονισμοί τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο”, αυτό αναφέρει η ετήσια οικονομική έκθεση για την ναυτιλία της PWC Ελλάδος.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Μάρτιος, Τεύχος 543, Σελίδα.  6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100 e-mail: elnavi@elnavi.gr

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2020 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes