Προτεραιότητα στα επιχειρησιακά μέτρα από το ΕΜΠ για την μείωση των εκπομπών αερίων

Καθώς το δυναμικό των τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έχει σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί και τα εναλλακτικά καύσιμα με χαμηλότερο
προφίλ άνθρακα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, τα επιχειρησιακά μέτρα για την μείωση των ρύπων ίσως αποτελούν την πιο πρόσφορη λύση λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της
αμεσότητα τους αλλά και το περιορισμένο τους αντίκτυπο στην ίδια την εύρυθμη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών.
Αυτό υποστηρίζει πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με υπεύθυνο τον καθηγητή Δημήτριο Λυρίδη.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Ιούνιος 2019, Τεύχος 546, Σελίδα.  6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: elnavi@elnavi.gr

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2020 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes