Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί αποτελούν προϊόν αναγκαιότητας και πίεσης της κοινής γνώμης

Είναι χωρίς αμφιβολία ότι η Γη μας είναι σε κίνδυνο, επομένως οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι αναγκαίοι για να σώσουμε το μέλλον των παιδιών μας.
Παρόλα αυτά οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν ένα εύρος ρυθμιστικών προκλήσεων σε μια αγορά η οποία συνεχίζει να είναι απρόβλεπτη.
Ρωτήσαμε διακεκριμένα διευθυντικά ναυτιλιακά στελέχη να μας πουν τις απόψεις τους πως θα κινηθούν σε αυτό το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Σεπτέμβριος 2019, Τεύχος 549, Σελίδα.  6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: elnavi@elnavi.gr

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2020 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes