Η καινοτομία θα οδηγήσει την Ελληνική ναυτιλία στο μέλλον

Η Ελληνική ναυτική βιομηχανία προσαρμόζεται στις ανάγκες του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος για να ανταποκριθεί στον έντονο ανταγωνισμό και τις
κυμαινόμενες απαιτήσεις της ναυτιλίας.
Αξιοποιώντας τις νέες στρατηγικές στη ναυτιλιακή διαχείριση και την τάση της τεχνολογίας και ψηφιοποίησης η ναυτιλία υιοθετεί μια νέα ασφαλή νοοτροπία και
αναπτύσσει καινοτόμες και πρωτότυπες
στρατηγικές και μεθόδους.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Νοέμβριος 2019, Τεύχος 551, Σελίδα. 6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: elnavi@elnavi.gr

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2020 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes