Βελτιώνεται το κλίμα εμπιστοσύνης στη ναυτιλία παρά την γεωπολιτική αβεβαιότητα

Η εμπιστοσύνη στη ναυτιλιακή βιομηχανία αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2019 στο υψηλότερο επίπεδο των 18 μηνών, σύμφωνα με την μελέτη ναυτιλιακής εμπιστοσύνης από
την εταιρία ναυτιλιακών συμβούλων και ορκωτών ελεγκτών BDO.
Το μέσο ποσοστό εμπιστοσύνης που εκφράστηκε από τους ερωτηθέντες στην έρευνα ήταν 6,4 στα 10,0, σε σύγκριση με 5,8 του 3ου τετραμήνου του 2019. Αυτή είναι η υψηλότερη βαθμολογία δεδομένου
ότι το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης καταγράφηκε τον Μάιο του 2018 ενώ τον Φεβρουάριο του 2014 η εμπιστοσύνη ευρίσκονταν σε υψηλότερο επίπεδο.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Ιανουάριος 2020, Τεύχος 553, Σελίδα.   6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: elnavi@elnavi.gr

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2020 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes