Η Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο του Παναµά στην Ελλάδα αποκαθιστούν τη ναυτιλιακή φήµη της χώρας µέσω της διαφάνειας και αξιοπιστίας

Η διατήρηση των μακροχρόνιων και ισχυρών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Παναμά και η επένδυση στην εσωτερική αναδιοργάνωση του Panama Maritime Authority (PMA) υιοθετώντας νέες τεχνολογίες αποτελούν τις προτεραιότητες της Πρεσβείας και του Γενικού Προξενείου του Παναμά στην Ελλάδα υπό την ηγεσία της νέας Πρέσβειρας κας Julie Lymberopulos που εφαρμόζει ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης μέσω της διαφάνειας και της διεθνούς αξιοπιστίας.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί η νέα Πρέσβειρα του Παναμά στην Ελλάδα, η κα. Julie Lymberopulos, μια μορφωμένη και έμπειρη γυναίκα διπλωμάτης ελληνικής καταγωγής, περιγράφει τους κύριους στόχους της νέας διοίκησης της Πρεσβείας του Παναμά και εξηγεί τις προωθημένες στρατηγικές του Panama Maritime Authority να αποκαταστήσει και να αναδιοργανώσει τις λειτουργίες του νηολογίου, ενισχύοντας την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη καθώς και τη νέα νοοτροπία της κυβέρνησης του Παναμά για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών, με ευαισθησία στην κοινωνική ευθύνη και την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΜΟ για την ενθάρρυνση των γυναικών στη ναυτιλία.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Μάρτιος 2020, Τεύχος 555, Σελ.  10

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,

Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: elnavimagazine@gmail.com

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2020 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes