Αλλάζει το τοπίο στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας εξαιτίας του COVID19

Η πανδημία Covid-19 έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για την οικονομία και στο πλαίσιο αυτό η XRTC Business Consultants Ltd διεξήγαγε μια δημοσκόπηση σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες και παραμέτρους, ιδίως στη διεθνή αγορά ναυτιλιακής χρηματοδότησης, μεταξύ 10 και 20 Μαΐου 2020. Η δημοσκόπηση σχεδιάστηκε για να περιλαμβάνει προκλήσεις και ευκαιρίες για χρηματοδότες και επενδυτές και απευθύνθηκε σε διεθνή στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας με στόχο τη σύνταξη δράσεων σχετικών με τη νέα πραγματικότητα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, με τη δραματική πτώση των τιμών του πετρελαίου και την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο του Covid-19, οι χρηματοδότες και οι πλοιοκτήτες νιώθουν επιτακτική την ανάγκη εξέτασης τις δανειακών τους συμβάσεων. Επίσης λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία με το IMO 2020 και την ανάγκη νέων περιβαλλοντολογικών επενδύσεων αξίζει να εξετάσουμε πώς αντιλαμβάνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις δραστηριότητές τους στο μέλλον.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Ιούλιος – Αύγουστος 2020, Τεύχος 559-560, Σελ.   6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail:
elnavimagazine@gmail.com

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2021 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes