Το μέλλον των P&I Clubs ανήκει στην πρόβλεψη των κινδύνων και την ψηφιακή τεχνολογία

Παρά την πανδημία η ναυτιλιακή βιομηχανία θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται πρόσωπο με πρόσωπο καθώς η προσωπική επαφή είναι ακόμη πολύ σημαντική για την δημιουργία δυνατών σχέσεων.
Παρόλα αυτά, η αρνητική επίδραση του Covid-19 σε αρκετούς τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι αβεβαιότητες της παγκόσμιας οικονομίας θα αναγκάσουν τα P&I Clubs να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση και την πρόληψη απωλειών.
Όπως τονίστηκε στο 20ο συνέδριο της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά «Τα Clubs έχουν αναφέρει βιώσιμα αποτελέσματα παρά τις σημαντικές απώλειες στον τομέα των ασφαλίστρων και η σταθερότητα έχει αποκατασταθεί ενόψει των ανανεώσεων.
Τα περιστατικά δεν είναι προβλέψιμα και επομένως οι πλοιοκτήτες καλούνται να είναι προληπτικοί για να μειωθούν τα πρόσθετα ασφάλιστρα.
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα Clubs πρέπει να επικεντρωθούν στις πολιτικές πρόληψης των απωλειών και είναι αισιόδοξοι ότι θα αποφύγουν το πρόσθετο κόστος της ασφάλισης P&I. Όλα τα Clubs διαθέτουν υψηλά αποθέματα για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και την τυχαία συχνότητα των μεγάλων και δαπανηρών απαιτήσεων αλλά η πολιτική τιμολόγησης είναι πολύ σημαντική.
Πλήρες άρθρο, ELNAVI Φεβρουάριος 2021, Τεύχος 566, Σελ.  6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail:
elnavimagazine@gmail.com

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2021 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes