Η νέα αντίληψη του ESG αλλάζει την χρηματοδότηση και διακυβέρνηση της ναυτιλίας

Πολλές τράπεζες, κατά κύριο λόγο στη Δύση, έχουν υπογράψει τα Poseidon Principles, με τα οποία δεσμεύονται να δίνουν αναφορά ως προς την ένταση εκπομπών άνθρακα των πλοίων των δανειακών χαρτοφυλακίων τους σε σύγκριση με τις κατευθύνσεις απανθρακοποίησης του ΙΜΟ. Το γεγονός ότι οι ναυλωτές επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα αποδεικνύεται και από την δρομολόγηση της πρωτοβουλίας “Sea Cargo Charter”.
Επομένως, τα θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις χρηματοδότησης, την ανανέωση του στόλου και τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρο τον κλάδο.
Στο πλαίσιο αυτό η δικηγορική εταιρία Watson Farley & Williams δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη διακυβέρνηση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα αυτά θα επηρεάσουν την χρηματοδότηση.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Μάρτιος 2021, Τεύχος 567, Σελ.  6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail:
elnavimagazine@gmail.com

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2021 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes