Η ναυτιλία υιοθετεί πιο καθαρούς και περιβαλλοντικούς τρόπους μεταφοράς

Η ναυτιλιακή αγορά βιώνει μια μεταβατική περίοδο η οποία επηρεάζεται από την κλιματική κρίση και την πανδημία και επομένως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της ναυτιλιακής αγοράς και ειδικότερα οι κορυφαίοι διαχειριστές και χρηματοδότες πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.
Κανείς δε ξέρει τι είδους πλοία θα απαιτούνται σε 20-30 χρόνια από τώρα και οι πλοιοκτήτες δεν θα πρέπει να βιαστούν για την επιλογή ενός μελλοντικού τύπου πλοίου.
Παράλληλα, ναυλωτές και διαχειριστές τείνουν να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες θέσεις και αυτό σημαίνει ότι η αγορά ξηρού φορτίου θα παραμείνει υγιής τα επόμενα χρόνια. Για την αγορά των δεξαμενόπλοιων υπάρχει η πεποίθηση ότι θα
ανακάμψει σταδιακά λόγω των ιστορικών χαμηλών επιπέδων σε σχέση με τον αριθμό παραγγελιών newbuildings και της σταδιακά αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά ξηρού φορτίου ήταν αδύναμη εδώ και μια δεκαετία και οι πλοιοκτήτες τώρα διστάζουν να παραγγείλουν λόγω της νέας συζήτησης για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Πλήρες άρθρο, ELNAVI Νοέμβριος 2021, Τεύχος 575, Σελ.   6

Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,

Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail:
elnavimagazine@gmail.com

Read also this article in : Αγγλικα

Comments are closed

© 2021 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes